Bestuur

Jaap Kelderman, Voorzitter
Nevenfuncties:

  • Voorzitter van het bestuur van de stichting “les Abeilleres” te Zeist

Suzanne Kortbeek, Secretaris
Nevenfuncties:

  • Fondsenwerver bij Theaterzaken Via Rudolphi/ Rudolphi Producties
  • Ad hoc fondsenwerver via Titaan Producties (zzp)
  • Lid monitorcommissie jeugdpodiumkunsten Raad voor Cultuur

Czeslaw de Wijs, Penningmeester
Nevenfuncties:

  • Toneelspeler, dramaturg, schrijver bij’ t Barre Land

Wandana Biekram, Algemeen lid
Nevenfuncties:

  • Kwartiermaker van Het Verbond (zzp)
  • Diversiteitstrainer (zzp, o.a. ArtEz en Rabarber)
  • Docent theatergeschiedenis/-theorie, Academie voor Theater en Dans
  • Onderzoeker binnen de onderzoeksgroep van het lectoraat Kunsteducatie, AHK

VACATURES
De Dansers zoekt voorzitter en lid van het bestuur.
Klik hier voor meer informatie en de vacature

 

Rooster van aftreden: