Maatwerk

Op aanvraag kijken we graag samen naar de mogelijkheden om een project te maken dat precies past en aansluit bij de doelgroep, het thema, de periode en de locatie. Hieronder een paar voorbeelden ter inspiratie:

 

Maaktraject

Naar aanleiding van een voorstelling van De Dansers gaan de deelnemers met een choreograaf aan slag. In een aantal repetities maken zij samen een korte voorstelling. Een vrijplaats voor experiment en creatie, de deelnemers doorlopen een creatief proces als dansers en werken nauw samen met professionele dansers en muzikanten. Dit project is mogelijk op scholen, in de wijk en in samenwerking met andere partners. 

In 2018 maakte De Dansers Let’s Go, samen met de Ithaka Internationale Schakelklassen Utrecht, gepresenteerd tijdens het Zingende Beelden festival.

 

Smaakmakers

Smaakmakers brengt leerlingen op een laagdrempelige en persoonlijke manier in contact met professionele danskunstenaars. Kunst komt naar de school toe, in verschillende fases. Er staat een opgerold gouden tapijt in de school. Wat doet dat daar? Wat gaat er gebeuren? We bouwen de spanning op in aanloop naar de danspresentatie en prikkelen de fantasie. Vervolgens wordt de school een podium voor de kunst; twee dansers presenteren een dansduet van circa 20 minuten genaamd Als je erop kan staan, is het een vloer. Na het dansduet transformeren de kunstenaars-voor-publiek naar personen-in-de-klas die je vragen kan stellen. We gaan samen in gesprek: wat heb je gezien? Waar denk je aan? Herken je wat een klasgenoot vertelt? Na het meemaken van en reflecteren op de kunst gaan de leerlingen zelf actief maken. Aan de hand van opdrachten ervaren de leerlingen hoe het voelt om kunst te maken met je lichaam.

Het programma kan op maat worden vormgegeven met ‘geheime missies’ en aansluiten bij thema’s die in de klas worden behandeld. Smaakmakers kan bijvoorbeeld een dansvoorafje en/of dans toe(tje) bevatten of een gehele lessenreeks die je kunt afsluiten met het fijnproeversdiner. Bekijk hier de lesbrief met geheime missies die horen bij de Amuse.

  • aantal deelnemers: 1 klas per project, uitvoerbaar voor 2 á 3 klassen per dag
  • duur: minimaal 1 uur per project, op maat uit te bouwen
  • locatie: uitvoerbaar op verschillende locaties (bijvoorbeeld in de gymzaal)

 

Partnerschap

In Utrecht heeft De Dansers een creatief partnerschap met drie scholen, een duurzame verbinding binnen Creatief Vermogen Utrecht (CmK). Ook met andere scholen ontwikkelt De Dansers langere trajecten waarin bewegen in de klas, zelf dansen, creëren en voorstellingen kijken elkaar versterken. Op die manier zaaien we bij de leerlingen bewegingsdrift, een vertrouwen in zichzelf, een begrip van wat dans kan zijn en een intieme vriendschap tussen de deelnemers.